dimecres, 7 de març del 2012

EL PENSADOR


-TÍTOL: El pensador
-AUTOR: Auguste Rodin
-CRONOLOGIA: 1880-1900
-LOCALITZACIÓ: Museu Rodin, a París
-CONTEXT HISTÒRIC: Aquesta escultura va ser feta a finals del segle XIX, durant la segona revolució industrial. Aquesta va ser una època de canvis en la societat degut a la inseguretat causada per la proximitat de la 1a Guerra Mundial i també a avenços com la descoberta del petroli, l'automòbil, l'electricitat, la invenció del cinema, de la fotografia, etc., que generaven noves formes de viure, pensar, relacionar-se, canvis socials... que al mateix temps feien sorgir un art diferent.
Auguste Rodin era un autor francès i en aquell moment París era la capital de la cultura.

ANÀLISI FORMAL

-MATERIAL: bronze
-TÈCNICA: fosa
-FORMA: exempta
-TIPOLOGIA: sedent
-DESCRIPCIÓ: figura masculina nua en actitud de pensar.
-COMPOSICIÓ: La composició és tancada i centrípeta. L'escultura es desvincula de l'exterior, l'home està tancat en sí mateix i no té cap mena de relació amb l'entorn ni l'espectador. Cadascuna de les parts de l'escultura queden connectades entre sí: l'home està assegut sobre una roca i té el braç dret aguantant-se el cap i col·locat sobre la cama esquerra i el braç esquerre també sobre el genoll esquerre.
L'escultura està formada per angles rectes i tota ella es pot incloure en una figura geomètrica regular.
Veiem que les mans i els peus estan desproporcionats en relació a la resta del cos.

-MOVIMENT: el fet de pensar profundament implica un tensionament de tot el cos. La musculatura en tensió, esforç... no dóna la sensació de relax o placidesa sinó al contrari
-EXPRESSIVITAT: l'home mostra una gran tensió amb tot el cos. Sembla amoinat, és l'expressió del pensament torturat.
-CROMATISME: monocroma. Color del bronze.
-DIMENSIONS: gairebé 2 metres d'alçada
-LLUM: l'escultura té una textura molt rugosa i sense polir, com inacabada. Això crea més clarobscurs. Degut a aquests jocs lumínics, aconseguits per mitjà de la textura (aspecte d’inacat ), es considera que és una escultura impressionista.

ANÀLISI ESTILÍSTIC

-ESTIL: Es considera una escultura impressionista, ja que, tot i que l'autor no va tenir relació amb el moviment, incorporava jocs lumínics característics d'aquest. Altres consideren a Rodin simbolista, d'altres realista i altres expressionista, ja que les seves obres expressen els sentiments. Ell crea un estil força propi i renovador. Es diu que va inaugurar l'escultura moderna.
-ANTECEDENTS: Estudia L'escultura clàssica, sobretot a Praxíteles. També influència de Miquel Àngel pels volums i per la seva escultura “Els Esclaus” inacabats de la tomba de Juli II. Però Rodin no imitava altres estils i autors, sinó que només s'inspirav i creava una cosa diferent
-INFLUÈNCIES POSTERIORS: Altres artistes del s.XX com Brancus, el Modernisme o Art Noveau i el Simbolisme.

FUNCIÓ I SIGNIFICAT


L'obra del pensador va ser encarregada pel Museu d'Arts Decoratives de París amb la finalitat de decorar la gran porta d'entrada. Aquesta porta havia de representar la porta de l ’infers de la Divina Comedia de Dante, inspirada en la porta del paradís de Gibertti que es troba a la catedral de Florència.
Aquest projecte estava format per 186 figures, tot i això no es va arribar a fer i van quedar figures soltes, com per exemple el Pensador, el Bes, Adam i Eva, etc.
-TEMA: En el projecte inicial el pensador representaria a Dante mirant cap a l’infern adonant-se del tràgic destí de la humanitat. Actualment el tema de l'escultura és un home ànonim pensant, preocupat per la situació del món.
-FUNCIÓ: Té funció estètica i simbòlica, ja que va ser una manera de renovar l'escultura i dotar les ciutats de monuments per la societat moderna.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada