dissabte, 3 de març de 2012

Magatzems Carson, Pirie, Scott

Títol: Magatzems Carson, Pirie, Scott
Autor: Louis Sullivan
Cronoloia: 1899-1901
Localització: Chicago (Estats Units)

Context històric:

Lligat a la revolució industrial. Al 1871 hi va haver un gran incendi al centre de Chicago, això va fer que s’especulés amb els petits terrenys del sòl, cosa que va portar a construir gratacels per poder encavir tota la gent que hi volia viure. La solució va ser construir gratacels, cosa que era possible gràcies als nous materials i a les innovacions tècniques (estructures metàl•liques que feien d’element de suport. Això va fer que naixés l’escola de Chicago amb característiques pròpies per la reconstrucció, buscant edificis pràctics i prescindint de la decoració. L’autor és l’arquitecte més destacat d’aquesta escola

Anàlisi formal:

o Materials: ferro, formigó i vidre.
o Sistema constructiu: nous materials.
o Elements de suport: estructura metàl•lica de ferro i acer, a més de murs i pilars.
o Elements suportats: coverta plana de cada planta.
o Espai exterior: té dues parts diferenciades: la base (planta baixa i primer pis) que està formada per aparadors i grans finestrals emmarcats per motllures de ferro amb decoració floral, fulles d’acant, espirals... La resta de l’edifici consta d’una construcció cel•lular, mòduls formats per finestres horitzontals que es van repetint a la mateixa distància entre elles, molt poc separades. Són finestres apaisades i amb profunditat (finestra Chicago). La cantonada també repeteix el model formant una columna de finestres molt estretes, a baix de tot hi trobem l’entrada de l’edifici. Tot i ser un gratacel, com que hi predomina la línia horitzontal no hi ha la sensació de verticalitat. Les finestres coincideixen amb l’esqulet de ferro.
o Espai interior: s’aconsegueixen plantes molt lliures al no tenir murs de càrrega, es poden distribuir molt lliurement, tenen molta llum.
o Decoració: al ser un dels primers gratacels encara conservava característiques modernistes com decoració floral a la planta baixa, tot i que s’intentava buscar el sentit pràctic i prescindir d’aquesta. també hi ha una mica de decoració a la part de dalt (motllures, capitells)

Anàlisi estilístic:

o Estil: escola de Chicago. Neix amb l’incendi, tots els arquitectes tenen característiques semblants.
o Característiques: ús dels nous materials i les noves tècniques de la revolució industrial, ús del formigó, importància de la funció a l’hora de dissenyar-lo, finestres horitzontals, importància de l’enginyeria, eliminació dels murs de càrrega interiors, gratacels lligats al desenvolupament de l’ascensor, supressió progressiva dels elements decoratius.
o Antecedents: es pot conectar amb el Modernisme pel que fa a la decoració de la base.
o Influències: Altres arquitectes de l’escola de Chicago i deixebles seus com: le Corbusiere i Frank Lloyd Wight. Es basaran sobretot en la importàcia de la funció. (També funcionalisme i organicisme)

Funció i significat

o Funció: grans magatzems, oficines i vivendes.
o Tipologia: edifici privat.
o Intenció de qui encarrega l’obra: encarregada pels magatzems Carson amb la necessitat de fer edificis en molt poc espai.
o Interpretació: és necessari per a la reconstrucció de la ciutat amb edificis focalitzats en la funció pràctica. Es construeixen gratacels degut a la necessitat d’aconseguir ampliar l’espai amb els pocs metres de que es disposa. Es replanteja la ciutat i es fa una ciutat més moderna.
Per aquest arquitecte és molt impoartant la funció que haurà de tenir l’edifici. segons ell “la forma segueix la funció”

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada