dijous, 8 de març de 2012

El tres de Maig de 1808

Autor: Francisco de Goya
Cronologia: 1814
Localització: Prado (Madrid)
Estil: Neoclàssic – romàntic.

CONTEXT HISTÒRIC
El quadre es situa a La guerra del francès (1808-1814), el pinta un cop acabada la guerra però l’escena representada és de l’inici de la guerra.
Durant la guerra del Francès hi havia un rei absolutista, Carles IV, amb el seu primer Ministre Godoy fins que hi va haver el Motí d'Aranjuez i Godoy va dimitir i el rei va abdicar a favor del seu fill.
Després el rei se'n va arrepentir i li va demanar a Napoleó que l'ajudés a recuperar la corona. Napoleó aprofitant l’ocasió va reunir al pare i al fill i va aconseguir que els dos renunciessin a la corona en favor de Napoleó. Aquest li dona al seu germà Josep Bonaparte (també anomenat Pepe Botella). Després , degut a això hi ha un aixecament popular el dia 2 de maig a Madrid, i el que representa el quadre són els afussellament,s la matinada següent, dels patriotes capturats.
Goya va tenir molta fama en aquest moment, era pintor de Carles IV, però com que ell era liberal i pintava per un absolutista tenia contradiccions interiors. El van acusar per haver anat a favor dels francesos i un cop acabada la guerra, amb aquests quadre, va demostrar que no era així

ANALISI FORMAL
-oli sobre tela
-Descripció: el quadre es divideix en dues parts, en una, a la part dreta, hi ha un grup de soldats d'esquena i a la part esquerra hi ha un grup de patriotes que han estat afusellats o estan a punt de ser-ho. A darrere hi ha un paisatge.
-Línia o color: en general predomina mes el color que la línia, tot i això, la part dels francesos està molt més detallada.
-Colors: predominen els colors càlids tot i que hi ha una gamma bastant reduïda on destaquen els ocres i negrosos. Destaca per sobre d'aquesta gamma el blanc de la camisa i el vermell de la sang. A la banda dels soldats hi predominen més els tons freds.
-pinzellades: llargues i soltes, la part de l'esquerra és més llarga i solta. La part dels soldats la pinzellada és més curta i precisa.
-Llum: Hi ha una llum al terra, que marca la diagonal de les dues parts, però la llum que il·lumina els personatges i el poble és la que surt de la camisa blanca de l'home. Els soldats queden més a les fosques.
-Profunditat. S'aconsegueix amb la llum i el color que creen una perspectiva aèria que dona profunditat i volum. També dona profunditat la manera com estan col·locats els soldats, els fusells, el paisatge del darrere, etc.
-Composició: el quadre es divideix en dos grups, amb una diagonal. A la dreta hi ha els soldats, representats sense massa llum, formen una diagonal i predomina la línia recta. No se'ls representa el rostre , estan d'esquena i els colors son foscos. A la part esquerra, predomina la línia corba, i dins d'aquesta part en distingim tres grups. Els afusellats (representen el passat), els que estan apunt de ser afusellats (representen el present) i els que estan esperant el torn (el futur). A darrere es veu un paisatge , amb una línia de l'horitzó alta (Això es fa perquè el que mira el quadre es senti més aprop) i la composició és oberta ja que l'escena continua més enllà dels límits del quadre.
-Expressivitat: Molt important. gran expressivitat. Les cares dels soldats no les veiem i ens indiquen fredor. Els patriotes expressen desesperació, por, terror, resignació, angoixa, etc. Un mira el cel, l'altre resa, un es tapa la cara...
-Moviment: més moviment en el costat dels patriotes (gestos, expressió...) que en el dels soldats 8més estàtic)

ESTIL
Per l'època hauria de ser neoclàssic i pel tema Romàntic però Goya té unes característiques pròpies que son difícils de classificar-les.
Característiques: pintura subjectiva (pinta el que vol expressar) , utilitza la llum i el color per augmentar l'expressivitat, dóna més importància al color que al dibuix, pinta mitjançant taques i pinzellades molt soltes. Són pintures amb postura crítica.
-Antecedents: Velázquez, altres pintors barrocs italians.
-Influències: Pintors impressionistes(pel que fa a les taques) , simbolistes(pel que fa als símbols) i expressionistes (per l'expressió). també més concretament les obres L’afussellament de Maximilià de Manet i la Mataça de Corea de Picasso
- Altres obres de l'autor: La Càrrega dels Mamelucs, sobre la revolta del dos de maig (que donarà lloc als afusellaments del 3 de maig)

INTERPRETACIÓ
és un quadre amb bastant de simbolisme. El genere és històric.. El tema és els afusellaments del 3 de maig a l’inici de la Guerra del Francès.
La localització és real, l’escena es situa a la muntanya del Príncipe Pío de Madrid. Denuncia la guerra del Francès i també es diu que els colors, el groc i el blanc del noi (colors del vaticà) expressen que aquest noi va morir injustament igual que crist (a mes a més està posat amb els braços en forma de creu) pot ser un símbol de Jesús. També té com unes marques a les mans que recorden les marques dels claus amb que se'l va clavar a la creu (estigmes) . També hi ha una dona per el darrere que porta un nen i aquesta podria ser una al·lusió a la verge però, com que també hi ha un frare ,pot voler dir que aquesta va ser una guerra on hi va participar tothom.

-Funció: No se sap qui va encarregar aquest quadre.Ell mateix es va oferir al regent, un cop acabada la guerra, a representar aquests fets. Nose sap ben bé perquè havia de servir, sembla ser que per decorar algun edifici un arc del triomf aixecat amb motiu del retorn de Ferran VII i per commemorar el tres de maig.
Per Goya també és una manera de justificar-se davant es que l'acusaven d'haver estat a favor dels francesos.

5 comentaris: