dimecres, 2 de maig de 2012

LA PEDRERA

TÍTOL: La Pedrera (o Casa Milà)
AUTOR: Antoni Gaudí
CRONOLOGIA: 1907-1910
LOCALITZACIÓ: Passeig de Gràcia, Barcelona
CONTEXT HISTÒRIC: A principis del s. XX el sistema polític de la Restauració no funciona a Catalunya. Arran d'això sorgeix el Catalanisme polític, que és recolzat per la burgesia. Antoni Gaudí era un home molt vinculat al Catalanisme i molt religiós. De fet, la idea original de l'arquitecte era construir una gran verge a la teulada de l'edifici, però es va abandonar el projecte degut a la Setmana Tràgica (1909) durant la qual es van cremar edificis religiosos. El moviment obrer té un paper molt important en aquesta època. A nivell mundial, hi ha colonialisme i tensions entre països que acabaran provocant la I Guerra Mundial.

ANÀLISI FORMAL

MATERIALS: pedra, maó, ceràmica i ferro (nous materials combinats amb els tradicionals)
SISTEMA CONSTRUCTIU: nous materials
ELEMENTS DE SUPORT: estructura metàl·lica, columnes, pilars i arcs parabòlics. L'estructura de ferro permet distribuir l'interior de l'edifici lliurement.
ELEMENTS SUPORTATS: la façana, que està enganxada a l'estructura amb tirants de ferro, i les cobertes de cada planta i la del terrat.
ESPAI EXTERIOR: una façana ondulada amb absència de línies rectes, ja que per Gaudí les rectes eren artificials, a la natura no n'hi ha. L'edifici agafa tota una cantonada i tota la façana segueix la mateixa forma. A la planta baixa hi ha dues entrades independents que porten als dos patis a partir dels quals es distribueix l’interior. L'edifici té 5 pisos i un àtic amb terrassa, on hi destaquen les xemeneies en forma helicoïdal per tal d'ajudar a sortir millor el fum , capses pels ascensors en forma d'escultura, dipòsits d’aigua, etc. Cada pis està separat per una ondulació que recorre horitzontalment tota la façana. Hi ha balcons amb baranes de ferro forjat amb decoració feta de motius naturals i florals. L'edifici té horitzontalitat. Podem trobar ceràmica en alguns llocs concrets de la façana. Les finestres són asimètriques.
ESPAI INTERIOR: L'edifici té unes golfes, 5 pisos i un àtic amb terrassa. A partir dels patis interiors es distribueixen els diferents habitatges, als quals s'hi pot accedir per una escala (pel servei) i un ascensor particular per a cada casa. Les habitacions, amb formes molt irregulars, van fer que els mobles haguessin de tenir un disseny especial. La distribució és irregular i lliure gràcies a l’estructura de ferro que fa que no calguin gaires més elements de suport. Hi ha un accés gros que permetia l'entrada als carros de cavalls. El terra del carrer és el mateix que el del pati i les baranes condueixen també al pati.

ESTIL

ESTIL: La pedrera és un edifici modernista. S'inspira en la natura, combina materials tradicionals amb nous materials, l'edifici té molta decoració però alhora també funcionalitat, és un art burgès i urbà. A part, Gaudí té un estil propi que permet diferenciar les seves obres de les de la resta d'autors modernistes.
ANTECEDENTS: la natura i les tècniques constructives catalanes.
INFLUÈNCIES: altres autors modernistes i l’arquitectura expressionista europea
ALTRES OBRES DEL MATEIX AUTOR: La Casa Batlló i la Sagrada Família.

INTERPRETACIÓ

TEMA: La Pedrera va ser encarregada per la família Milà (concretament de Roser Segimon de Milà), que va quedar-se amb tota la primera planta deixant tota la resta per a lloguer; la planta baixa per a comerços i la resta habitatges de lloguer. A Gaudí, a banda d’aquests requisits, se li va donar molta llibertat i la seva idea original era posar-hi al damunt un gran conjunt escultòric dedicat a la verge (del qual l’edifici en faria les funcions de base), però en motiu de la Setmana Tràgica, durant la qual es van cremar esglésies i monuments religiosos, es va abandonar el projecte, tot i que s’hi va incloure una inscripció (més discreta)dedicada a la mare de déu El nom original de l'edifici és Casa Milà, però se li va començar a dir Pedrera degut que picaven la pedra per a la construcció a peu d'obra. S'inspira en la natura, pot semblar el mar, muntanyes, o bé el desert. També hi ha un intent de rebuig de l’uniformitat i a la línia recta... Es diu que les escultures del terrat (xemeneies...) poden estar inspirades en formes de la Capadòcia, a Turquia. Algunes de les tapes dels ascensors tenen creus degut a la religiositat de Gaudí. La forma helicoïdal de les xemeneies, a part de fer una funció estètica, té la funció de deixar sortir millor el fum. A la façana hi ha una inscripció religiosa: “Ave Gratia plena Dominus Tecum”
FUNCIÓ: és un edifici civil i residencial. També té la funció simbòlica de demostrar el poder de la burgesia en aquella èpoc

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada