dimecres, 16 de maig de 2012

La sopa Campbell

Títol: La sopa Campbell
Autor: Andy Warhol
Cronologia: 1965
Localització: National Gallery of Art (Washington)
Context: El quadre forma part de les II avantguardes. Un cop acabada la II Guerra Mundial i en plena Guerra Freda. Europa es troba devastada i la capital de l'art passa a ser Nova York. Andy Warhol era publicista i amb el temps es va anar decantant per la pintura. El que feia era agafar objectes quotidians i populars, com un pot de sopa Campbell, una ampolla de Coca -Cola, o fins i tot personatges del cinema i polítics i els plasmava en un quadre mitjançant la serigrafia. D'aquesta manera va acostar l'art al poble i al mateix temps les coses populars al món elitista dels museus. Aquest tipus d'art fundat per Warhol s'anomena Pop Art. Ell l'únic que feia era el disseny i algú altre feia el quadre, del qual es podien fer les còpies que es volguessin (l’artista no feia tot el Procés creatiu). A part d'això, Warhol va ser mànager del grup de música “The Velvet Underground” i va estar molt relacionat amb l'entorn musical dels anys 60. Finalment va morir d'un atac de cor.

ANÀLISI FORMAL

Tècnica: serigrafia i pintura acrílica
Suport: tela
Descripció: reproducció d'un producte comercial, una llauna de sopa de tomàquet Campbell’s,  amb els colors canviats.
Predomini: hi ha equilibri del color i el dibuix. Tot està delimitat en negre. El dibuix és precís, molt fidel a la realitat
Colors: els colors són llampants (blau, verd, fúcsia, vermell...) i estan aplicats de manera plana.
Composició: la composició és tancada i hi ha predomini de la línia vertical i la forma geomètrica simple del cilindre
Profunditat: hi ha poca profunditat, però al fer una visió aèria del pot de sopa podem veure la tapa dibuixada i això dóna una certa profunditat.
Llum: no hi és representada. L'única ombra que veiem és la de les lletres de la marca, però això ja era així en el pot real.
Moviment: no en té.
Pinzellada: és plana. No parlem ben bé de pinzellada ja que el quadre es fa mitjançant la serigrafia, sinó que hi ha una capa de pintura sencera.
Expressivitat: el quadre ens transmet impacte per mitja dels colors intensos. A part, també la normalitat de les coses, la proximitat amb els objectes quotidians.

ESTIL

Estil: Pop Art (Popular art). Fort caràcter figuratiu, s'inspira en el món del consum i en la cultura popular (anuncis, revistes, personatges famosos, objectes quotidians, diaris, còmics...), és fàcil de comprendre i està pensat per ser accessible per a tots els públics, es repeteixen sèries d'imatges i es comença a fer ús de noves tècniques (serirafia) i materials (pintura acrílica).

Antecedents: la publicitat, el còmic i els autors Robert Rauschenberg, Roy Lichtenstein.

Influències posteriors: fins l'actualitat ha estat molt reproduït i ha influenciat en l'art i el disseny del s.XX i XXI, també els artistes Kitch. I com a exemple actual influenciat per Andy warhol podem citar l’artista brasiler Romero Britto

Altres obres del mateix autor: diferents sèries de la Sopa Campbell, de la Marilyn Monroe, de Coca -Cola, etc.

INTERPRETACIÓ

Tema: El quadre és una reproducció gràfica d'una llauna de sopa molt popular als Estats Units, sopa Campbell. Warhol amb la seva obra vol fer arribar l'art a tothom, acostar l’art al poble i les coses populars a l’art i els museus i al mateix temps fa una crítica a la societat de consum i al món elitista de l'art del seu moment. Va ser el creador i màxim representant del Pop art, en el qual, per primera vegada en pintura, l'artista fa el disseny i és una altra persona qui fa el quadre. Al poder fer infinites còpies del mateix disseny trenca amb l'exclusivitat. El seu art estava lligat al món gay.

Funció: estètica i decorativa. A més, crea un nou art a l'abast de tothom i no només per als rics. Fa crítica de la societat de consum i de l’elitisme de l’art fins al moment

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada